Ved blandt andet at ajourføre den lovpligtige APV, gør vi alt hvad vi kan for at opnå og bevare den grønne smily

Home » Profil » Miljøpolitik

Miljøpolitik

Læs om vores målsætning, sikkerhedsorganisation, sikkerhedskurser samt arbejdspladsvurdering og Smiley-ordning.

Målsætning

Vores mål i vores arbejdsmiljøpolitik er at minimere antallet af arbejdsskader samt undgå nedslidning på grund af ensformige arbejdsprocesser (EGA).

Sikkerhedsorganisation

Vi har dannet en sikkerhedsgruppe bestående af en medarbejdervalgt sikkerhedrepræsentant samt en repræsentant fra ledelsen.

I sikkerhedsgruppen diskuterer vi jævntligt aktuelle emner samt eventuelle problemer/ønsker, der måtte opstå i det daglige.

Sikkerhedsgruppens opgave er også at sikre at alle bruger de udleverede personlige værnemidler og hjælpemidler, samt bruger dem korrekt.
Sikre at alle får at vide hvordan arbejdet IKKE skal udføres.
Sikre at leverandørbeskrivelser er til stede og opdaterede.

Sikkerhedskurser

For at holde os opdateret på arbejdsmiljøområdet deltager sikkerhedsgruppen i forskellige kurser og seminarer, der udbydes af branchens organisationer.

Smily-ordningen og arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdstilsynet (AT) har indført en smily-ordning som kendes fra den lokale bager. Ordningen har til formål at sikre bedre selvjustits og forbyggelse i virksomhederne. Altså motivere til at have orden i tingene uden direkte pålæg eller bøder fra AT, som i “gamle dage”.

Ved blandt andet at ajourføre den lovpligtige APV, gør vi alt hvad vi kan for at opnå og bevare den grønne smily.

Vores status hos arbejdstilsynet:

Søgeresultat på arbejdstilsynets hjemmeside – klik her.

Eller søg selv på AT´s hjemmeside.

Er du interesseret? Så kontakt os

Bed om et tilbud Vores kontaktoplysninger